PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết, ví dụ 1,2
  • ví dụ 3
  • ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 6. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P3)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 7.745

Trong bài thầy nêu các đặc điểm của hình chóp đều và phương pháp tính thể tích khối chóp đều thông qua các ví dụ cụ thể, thầy cũng đưa ra phương án làm nhanh cho bài này, các em chú ý lắng nghe

Chưa có thông báo nào