PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 09. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 3. Phương thức xử lý các bài toán dây chuyền về dãy số-cấp số cộng- cấp số nhân (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 148

Chưa có thông báo nào