PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 7. Vị trí tương đối (p2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 10.433

Trong bài thầy giảng cho các em các cách xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng cùng với các ví dụ cụ thể áp dụng lí thuyết để các em dễ dàng tiếp thu và khắc sâu kiến thức

Lưu ý: Trong ví dụ 2, khi tích tích có hướng của 2 vectơ chỉ phương thầy ghi thiểu tung độ của vectơ tích, đúng phải là 6-a (không ảnh hưởng tới kết quả) các em sửa lại trong vở ghi nhé

Chưa có thông báo nào