PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 12. Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số (P2)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 18.768

Trong bài thầy đưa ra các ví dụ tìm tham số m để giao của đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất với một đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước, các ví dụ đều được giải chi tiết kết hợp vẽ hình trực quan giúp các em dễ hiểu bài hơn

Lưu ý: - Trong bài 2 thầy ghi nhầm kết quả tính đenta, kết quả đúng là m^2+2m+17, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả các e nhé
- Trong bài 1 khi phần dấu tương đương thứ 2 thầy ghi nhầm -3 thành -5, các e viết lại nhé

Chưa có thông báo nào