PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Vấn đề 1. Xác định số điểm cực trị của hàm số từ đồ thị của nó
  • Lí thuyết
  • Bài 1 - 3
  • Bài 4
 • Vấn đề 2. Tìm cực trị của hàm số dựa vào dấu hiệu để hàm số có cực trị
  • Lí thuyết
  • Bài 1 - 4
  • Bài 5 - 8
  • Bài 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P1)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 42.673

Lưu ý: Bài giảng đã cập nhật.

Chưa có thông báo nào