PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Vấn đề 1. Xác định số điểm cực trị của hàm số từ đồ thị của nó
  • Lí thuyết
  • Bài 1 - 3
  • Bài 4
 • Vấn đề 2. Tìm cực trị của hàm số dựa vào dấu hiệu để hàm số có cực trị
  • Lí thuyết
  • Bài 1 - 4
  • Bài 5 - 8
  • Bài 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P1)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 39.481

Lưu ý: Bài giảng đã cập nhật.

Chưa có thông báo nào