PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài1. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P5)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 15.064


Lưu ý: Ở ví dụ 2, các em sửa lại F(x) như sau nhé: 1

Chưa có thông báo nào