PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 4. Các kỹ thuật đặc biệt về tính tích phân (P1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 884

Chưa có thông báo nào