PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Bài 5. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P3) sẽ được mở vào ngày 27/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 07. LƯỢNG GIÁC

Bài 5. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P3)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 873

Chưa có thông báo nào