PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • B. Giải PT mũ - loga chứa tham số bằng kĩ thuật đặt ẩn phụ
    • Bài 1, 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 3. Các phương pháp giải quyết phương trình mũ - loga cho dưới dạng hạn chế Casio (P2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 15.704

Chưa có thông báo nào