PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Vấn đề 3. Tìm cực trị của hàm số dựa vào đồ thị đạo hàm của 1 hàm số liên quan
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (p2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 42.351

Chưa có thông báo nào