PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1, loại 2
  • Bài 2, loại 2
  • Bài 1, loại 3
  • Bài 2, loại 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 14. Phương pháp xác định mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (P2)

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 8.410

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra cách xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp theo hai cách:

+ Tìm tâm mặt cầu là giao của hai trục đường tròn ngoại tiếp đáy và một mặt bên của chóp
+ Tìm tâm măt cầu bằng cách tìm các điểm cách đều 1 điểm
Lưu ý: Bài 2 dạng 2 thầy ghi nhầm đề BA=a, các em sửa lại thành BC=a nhé
Nội dung kiến thức thi THPTQG năm nay chỉ sd kiến thức dạng 1 nên thầy chỉ giới thiệu đến các em dạng 1 trong khóa học này

Chưa có thông báo nào