PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Bài 9
  • Bài 10
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 7. Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (P3)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 9.551

Lưu ý: Bài giảng đã cập nhật

Chưa có thông báo nào