PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (P1)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 18.380

Trong bài thầy cung cấp cho các em định nghĩa, cách xác định khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Các cách xác định đều có ví dụ cụ thể giúp các em dễ dàng tiếp thu và áp dụng kiến thức

Lưu ý: Bài tập được dùng cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào