PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Bài 3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (P1) sẽ được mở vào ngày 02/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (P1)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 12.019

Trong bài thầy cung cấp cho các em định nghĩa, cách xác định khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Các cách xác định đều có ví dụ cụ thể giúp các em dễ dàng tiếp thu và áp dụng kiến thức

Lưu ý: Bài tập được dùng cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào