PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Vấn đề 2.
  • Lí thuyết
  • Bài 1, 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 4. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P4)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 39.273

Lưu ý: Bài giảng đã được cập nhật

Chưa có thông báo nào