PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Vấn đề 2.
  • Lí thuyết
  • Bài 1, 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 4. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P4)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 43.329

Lưu ý: Bài giảng đã được cập nhật

Chưa có thông báo nào