PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Bài 10. Các vấn đề về khoảng cách và thể tích (P2) sẽ được mở vào ngày 15/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 10. Các vấn đề về khoảng cách và thể tích (P2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 3.879

Trong bài thầy đưa ra các ví dụ về dạng 2: Tính thể tích thông qua khoảng cách

Chưa có thông báo nào