PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 10. Các vấn đề về khoảng cách và thể tích (P2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 5.708

Trong bài thầy đưa ra các ví dụ về dạng 2: Tính thể tích thông qua khoảng cách

Chưa có thông báo nào