PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • II. Tiệm cận ngang
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 8. Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những sai lầm cần tránh (P3)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 17.559

Lưu ý: Không có bài mẫu số 4

Chưa có thông báo nào