PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Công thức
  • Lí thuyết
  • VD1-3
 • Tính chất
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • Các PP tính tích phân
  • Đưa vào vi phân
  • VD1-3
  • Thêm bớt - Tách
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P1)

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 28.358

Trong bài thầy đưa ra công thức và các tính chất của tích phân cùng với đó là các bài tập áp dụng công thức và tính chất đưa ra.

Lưu ý: BTTL dùng chung cho các phần.

Chưa có thông báo nào