PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Các phép toán về tọa độ vectơ (p1)
  • Các phép toán về tọa độ vectơ (p2)
  • Các phép toán về tọa độ vectơ (p3)
  • Các phép toán về tọa độ điểm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Kiến thức tổng quan cũng như các phép toán về tọa độ điểm, vectơ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 20.186

Trong bài thầy nhắc lại cho các em các công thức về tọa độ điểm, tọa độ vectơ, các công thức tính tích có hướng, tích vô hướng của hai vectơ kèm với đó là các ví dụ để các em áp dụng các công thức đã học

Lưu ý: Ở VD phần 3, khi tính toán thầy ghi nhầm tung độ của vectơ a là 3, các em sửa lại là -3 theo đề bài nhé, kết quả của tích có hướng là: (7;10;9) nhé

Chưa có thông báo nào