PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 4. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.669

Chưa có thông báo nào