PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 23. Kĩ thuật sao chép đồ thị giải các bài toán vận dụng, vận dụng cao

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.120

Chưa có thông báo nào