PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Sơ đồ tư duy
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT

Bài 3: Đọc nhanh ĐỒ THỊ HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách giải quyết gọn bài toán SẮP THỨ TỰ

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 57.005

Chưa có thông báo nào