PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Công thức đếm nhanh
  • Ví dụ 1. ý 3 và 4
  • Chú ý
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON

Bài 3: Phương pháp giải nhanh các bài toán “TÌM SỐ”

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 15.999

Chưa có thông báo nào