PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3: Xác định tính chẵn, lẻ của hàm số
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Dạng 4; Xác định chu kỳ của hàm số
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 4 - 5
  • Ví dụ 6 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07: LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 1: Phương pháp giải nhanh các dạng toán về hàm số lượng giác (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 8.829

Chưa có thông báo nào