PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • Ví dụ 1,2,3,4
  • Ví dụ 5,6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 1: Cách ghi nhớ lâu toàn bộ KIẾN THỨC NẾN TẢNG qua sơ đồ tư duy và các mẹo cần biết (Phần 1)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 83.898

Chưa có thông báo nào