PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Hướng 2: Phương pháp đổi biến số
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 9
  • Ví dụ 10
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 11
 • Hướng 3: Dùng nguyên hàm từng phần
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM (Phần 3)

Độ dài: 106 phút - Số lượt học 100.309

Chưa có thông báo nào