PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng công thức biến đổi
  • Sử dụng kỹ thuật chọn hệ số
  • Ví dụ
  • Bài toán Min - Max
  • Tìm tập hợp điểm biểu diễn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 5: Tư duy tối ưu với các bài toán VẬN DỤNG CAO (hay, lạ, khó…)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 38.998

Lưu ý: VD8 là thầy ghi hình bổ sung cập nhật theo tính thời sự của các đề thi nên STT không được chuẩn nhưng không ảnh hưởng đến nội dung BG các em nhé.

Chưa có thông báo nào