PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kỹ năng Casio 1
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
  • Kỹ năng Casio 2
  • Ví dụ 10
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 13. Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶC TRƯNG (Phần 2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 31.099

Chưa có thông báo nào