PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kỹ năng Casio 1
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
  • Kỹ năng Casio 2
  • Ví dụ 10
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 13. Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶC TRƯNG (Phần 2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 29.453

Chưa có thông báo nào