PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 + 2
  • Ví dụ 3 + 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 12. Mô hình chung giải quyết bài toán ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 45.811

Chưa có thông báo nào