PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Vecto đơn vị
  • Phương trình mặt phẳng
  • Phương trình đường thẳng
  • Phương trình mặt cầu
  • Hình chiếu vuông góc
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 2: CÁCH CẮT NGHĨA DỮ KIỆN – yếu tố tiền đề giải quyết các lớp câu hỏi hình học OXYZ (Phần 1)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 58.781

Chưa có thông báo nào