PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 2: Tổng quan về PHÉP BIẾN HÌNH trong mặt phẳng qua sơ đồ tư duy (THAM KHẢO)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 7.204

Chưa có thông báo nào