PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
    • Ví dụ 1 - 3
    • Ví dụ 4 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 2.    Dạng hình học của số phức

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 46.241

Chưa có thông báo nào