PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Mô hình 2
  • Mô hình 3
  • Mô hình 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP (Phần 2)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 36.961

Lưu ý: Trong VD5, thầy kí hiệu nhầm góc vuông trên hình vẽ ( $$ NM\bot SB $$ ) các em sửa thành $$ NM\bot SC $$ nhé

Chưa có thông báo nào