PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Mô hình 2
  • Mô hình 3
  • Mô hình 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP (Phần 2)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 35.245

Lưu ý: Trong VD5, thầy kí hiệu nhầm góc vuông trên hình vẽ ( $$ NM\bot SB $$ ) các em sửa thành $$ NM\bot SC $$ nhé

Chưa có thông báo nào