PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Điều kiện cần
  • Điều kiện đủ
  • Phân biệt các khái niệm
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 2. Sơ đồ tư duy – cái nhìn tổng quan về CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 161.881

Bài giảng sử dụng "Sơ đồ tư duy" đề ôn luyện cũng như cung cấp các dạng bài tập cơ bản về cực trị cho các em !

Lưu ý: Trong VD4 (Clip 03), thầy thay nhầm giá trị $$m=3$$ (5 phút 14s) các em sửa thành $$m=-3$$ nhé

Chưa có thông báo nào