PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Sơ đồ tư duy
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 4:Phương pháp hình học giải nhanh BÀI TOÁN MIN – MAX VỀ SỐ PHỨC

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 65.633

m.

Chưa có thông báo nào