PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Sơ đồ tư duy
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 4:Phương pháp hình học giải nhanh BÀI TOÁN MIN – MAX VỀ SỐ PHỨC

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 68.943

m.

Chưa có thông báo nào