PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết + Phương pháp giải BT không chứa tham số
  • Tim m đề hàm số có 1 , 2 3 cực trị
  • Phương pháp giải BT cực trị chứa tham số
  • Phương pháp giải BT cực trị chứa tham số
  • Biện luận số cực trị của hàm số
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 138.665

Bài giảng sử dụng "Sơ đồ tư duy" đề ôn luyện cũng như cung cấp các dạng bài tập về CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG

Chưa có thông báo nào