PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 15. Góc nhìn đa chiều và tính tối ưu khi giải quyết BÀI TOÁN HÀM SỐ BẤT KÌ

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 29.924

Bài giảng không có Bài tập tự luyện (c).

Lưu ý: Ở VD1, khi đặt m ra ngoài ta được m(x^3 +2x^2-x-2) nhé, nhưng không ảnh hưởng kết quả, các em sửa lại trong bài nhé

Chưa có thông báo nào