PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 2
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5 - 6
 • Bài toán 3
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 10: Các bài toán QUỸ TÍCH, TIẾP XÚC trong HÌNH OXYZ (Phần 2)

Độ dài: 110 phút - Số lượt học 383

Chưa có thông báo nào