PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Góc tạo bởi 2 mặt phẳng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Chú ý
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 3: Cách tiếp cận BÀI TOÁN VỀ GÓC (Phần 2)

Độ dài: 133 phút - Số lượt học 32.499

Chưa có thông báo nào