PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5-6
  • Ví dụ 7-8
  • Ví dụ 9-10
  • Ví dụ 11-12
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 5. Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Độ dài: 100 phút - Số lượt học 125.490


Bài giảng hướng dẫn - ôn luyện cũng như cung cấp các dạng bài tập về GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Lưu ý: Trong VD7, thầy ghi nhầm đề. Các em sửa thành tìm giá trị lớn nhất nhé

Chưa có thông báo nào