PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5-6
  • Ví dụ 7-8
  • Ví dụ 9-10
  • Ví dụ 11-12
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 5. Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Độ dài: 100 phút - Số lượt học 118.496


Bài giảng hướng dẫn - ôn luyện cũng như cung cấp các dạng bài tập về GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Lưu ý: Trong VD7, thầy ghi nhầm đề. Các em sửa thành tìm giá trị lớn nhất nhé

Chưa có thông báo nào