PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 4
  • Trường hợp 1 - 4
  • VD1
  • VD2
  • Trường hợp 5 - 7
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ (Phần 3)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 23.085

Chưa có thông báo nào