PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán không chứa tham số
  • Bài toán chứa tham số dạng 1
  • Bài toán chứa tham số dạng 2
  • Bài toán chứa tham số dạng 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 4. Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM BẬC 3

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 104.966

Bài giảng sử dụng "Sơ đồ tư duy" đề ôn luyện cũng như cung cấp các dạng bài tập về CỰC TRỊ HÀM BẬC 3

Chưa có thông báo nào