PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán không chứa tham số
  • Bài toán chứa tham số dạng 1
  • Bài toán chứa tham số dạng 2
  • Bài toán chứa tham số dạng 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 4. Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM BẬC 3

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 98.857

Bài giảng sử dụng "Sơ đồ tư duy" đề ôn luyện cũng như cung cấp các dạng bài tập về CỰC TRỊ HÀM BẬC 3

Chưa có thông báo nào