PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Mô hình 1
  • Ví dụ 1 - 2
  • Mô hình 2
  • Ví dụ 1 - 2
  • Mô hình 3
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON

Bài 4: Phương pháp giải nhanh các bài toán “CHỌN – RÚT – PHÂN CHIA”

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 11.406

Chưa có thông báo nào