PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Hướng 1: Sử dụng kỹ thuật vi phân
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Hướng 2: Phương pháp đổi biến số
  • Lí thuyết và Ví dụ 1 + 2
  • Lí thuyết và Ví dụ 3 - 4
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 117.557

Ví dụ 02. phần đổi biến số vi phàn nhầm $$-6x^5dx$$ nhé các em. Đáp án đúng là C.

Chưa có thông báo nào