PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1
  • Ví dụ
  • Phương pháp giải
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON

Bài 7: NHỊ THỨC NIUTƠN và cách giải nhanh các dạng toán thường gặp

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 15.065

Chưa có thông báo nào