PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1
  • Ví dụ
  • Phương pháp giải
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON

Bài 7: NHỊ THỨC NIUTƠN và cách giải nhanh các dạng toán thường gặp

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 14.338

Chưa có thông báo nào