PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 10: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 40.874

Lưu ý: Trong Dạng 2 (clip 04), thầy nhầm công thức thứ 2. Các em sửa thành \[\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} = \frac{1}{{A - B + C}}\int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} \]

Chưa có thông báo nào