PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 10: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 39.013

Lưu ý: Trong Dạng 2 (clip 04), thầy nhầm công thức thứ 2. Các em sửa thành \[\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} = \frac{1}{{A - B + C}}\int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} \]

Chưa có thông báo nào