PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 6: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 35.190

Lưu ý: Trong ý 6 (VD1) thầy viết nhầm phương trình đường thẳng ở phương án C. Các em sửa thành \[\frac{{x + 6}}{7} = \frac{{y + 1}}{2} = \frac{{z - 2}}{{ - 4}}\]

Chưa có thông báo nào