PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Bài toán 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Bài toán 2
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ (Phần 1)

Độ dài: 90 phút - Số lượt học 49.905

Lưu ý: BG không có VD4

Chưa có thông báo nào