PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 18. Tiếp cận các bài toán về hàm hợp

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 65.085

Lưu ý: Trong VD1, Thầy bị nhầm giá trị trên trục số 1. Các em sửa thành $$-2$$ và $$2$$ nhé

Chưa có thông báo nào