PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 18. Tiếp cận các bài toán về hàm hợp

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 68.082

Lưu ý: Trong VD1, Thầy bị nhầm giá trị trên trục số 1. Các em sửa thành $$-2$$ và $$2$$ nhé

Chưa có thông báo nào