PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 4
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 5
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 4. 10 dạng TÍCH PHÂN HAY GẶP và CÁCH GIẢI (Phần 3)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 26.261

Lưu ý: Ở ví dụ 1, kết quả cuối cùng là 1/8 nhé

Chưa có thông báo nào