PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 4. Cách xác định và các bài toán liên quan tới THIẾT DIỆN.

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 6.372

Lưu ý: Ở ví dụ 3, thầy tính nhầm chút chỗ diện tích hình thang, kết quả là a/4.căn... và min là a2/2 nhé

Chưa có thông báo nào