PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 4. Cách xác định và các bài toán liên quan tới THIẾT DIỆN.

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 5.981

Lưu ý: Ở ví dụ 3, thầy tính nhầm chút chỗ diện tích hình thang, kết quả là a/4.căn... và min là a2/2 nhé

Chưa có thông báo nào